تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

شبکه های اجتماعی
شماره تماس
بتن، پرکاربردترین ماده بعد از آب

بتن ، پرکاربردترین ماده بعد از آب

فهرست مطالب

سوال، بعد از آب، پرکاربردترین ماده در دنیا چیست؟

آیا میدانستید که بتن در خود یک علم کامل است؟ 

ساختمان ها، برای مدتی طولانی دانش محدود ما درباره بتن به این معنا بود که باید ساختمان های استاندارد را با خط های مستقیم بر پا کنیم تا ساختاری مستحکم را تضمین کنیم.

تحقیق ما درباره شیمی بتن به ما اجازه طراحی نوعی بتن منعطف ترو مستحکم تر را داده است و به همین دلیل میتوانیم ساختمان هایی با ظاهری شجاعانه تر و بی نظیرتر بسازیم.

برای انجام این کار، ما ماهیت بتن را مطالعه کردیم و آن را در مقیاسی میکروسکوپی مورد بررسی قرار دادیم.

بتن تازه، تمام الزامات استحکام و استقامت را برآورده می کندولی معمولا بسیار سخت و غیرقابل انعطاف است و کار کردن با آن ساده نیست.

روان کننده و فوق روان کننده بتن

یک پدیده شیمیایی طبیعی در ریشه این مشکل، قرار دارد. ذرات سیمان در بتن وقتی با آب مخلوط میشوند، به شکلی غیرقابل اجتناب به سمت یکدیگر جذب میشوند.

برای تولید بتن با سیالیت بیشتر بدون اضافه کردن آب دانشمندان آزمایشگاه ما، تکنولوژی خود را در زمینه مواد افزودنی پراکنده توسعه دادند که بصورت معمول با نام ابر روان کننده ها، شناخته میشوند.

پراکنده ساز، مولکولی است که ذرات سیمان را بصورت فیزیکی جدا می کند. این مولکول ها، نیروی جاذبه بین ذرات سیمان را بصورت موقت خنثی می سازند و این به بتن، یک ساختار بسیار مایع تر میدهد.

روان کننده و فوق روان کننده بتن چگونه عمل می کنند؟

اگر دقیق تر نگاه کنیم خواهیم دید که مولکول های ابر روان کننده از زنجیره ها و اتصالات بلند تشکیل شده است ابر روان کننده خود را به ذرات سیمان می چسباند.

در فازی که آن را با نام فاز جذب می شناسند کیفیت مواد خام مورد استفاده برای ساخت سیمان می تواند مانعی برای روند جذب آن باشد آخرین نسل ابر روان کننده ها

این تنوع سیمان ها را در نظر میگیرد سیستم اتصال قوی تر آن، به سرعت تمام ذرات را صرف نظر از نوع آن ها، می پوشاند.

دافعه استریک

هر عنصر یک نقش برای ایفا دارد زنجیره ها، که بلندتر هم هستند ذرات را جدا می کنند و مخلوط را سیال تر می سازند این پدیده با نام دافعه استریک شناخته میشود در واکنش با آب، کریستال روی ذرات سیمان تشکیل میشود و اثر جداکننده ابر روان کننده ها را خنثی می سازد.

نتایج آزمایش مقاومت

تکنولوژی بتن

برای حفظ بتن در حالت مایع برای بیش از دو ساعت دانشمندان ما می توانند این پدیده طبیعی کریستالی شدن را کنترل کنند از طریق تنظیم ابعاد مولکول و سرعت واکنش برای همین دانش مواد افزودنی فرصت های بیشتری پیش روی معماران قرار میدهد که به لطف بتن انعطاف پذیرتر مستحکم تر و با دوام تر می توانند به طرح های پیچیده تر فکر کنند و ساختمان های بلند پروازانه تری بسازند که با طراحی های خلاقانه تر در ذهن آن ها تناسب دارند.