تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

شبکه های اجتماعی
شماره تماس

بهترین کفسازی در جایگاه های سوخت

به دلیل ماهیت و کاربری جایگاه‌ های سوخت و کفسازی انجام شده در این مکان ها، معمولاً بستر، علاوه بر ترافیک بالا، در معرض ریزش انواع چربی ها و روغن ها می باشد.

جهت افزایش طول عمر مفید کف و جلوگیری از نفوذ روغن و چربی ها به سطح موجود و تمیزکاری راحت آن، روش کف سازی با پودر سخت کننده سطوح سیمانی پیشنهاد می گردد.

جایگاه سوخت سیاح مقدم
نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
جایگاه سوخت سیاح مقدم
جایگاه سوخت سیاح مقدم
جایگاه سوخت سیاح مقدم