تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

شبکه های اجتماعی
شماره تماس

کفسازی بتن سخت در انبار مواد غذایی

به دلیل ماهیت و کاربری جایگاه‌ های سوخت و کفسازی انجام شده در این مکان ها، معمولاً بستر، علاوه بر ترافیک بالا، در معرض ریزش انواع چربی ها و روغن ها می باشد.

جهت افزایش طول عمر مفید کف و جلوگیری از نفوذ روغن و چربی ها به سطح موجود و تمیزکاری راحت آن، روش کف سازی با پودر سخت کننده سطوح سیمانی پیشنهاد می گردد.

کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر-4
نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر-4
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر-4
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر
کفسازی-بتن-سخت-صنایع-غذایی-برتر