تولید کننده ملات خشک سیمانی و افزودنی بتن

تشخیص سریع کیفیت سیمان

نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان در کارگاه ساختمانی:

رنگ_سیمان:

  • باید خاکستری با سایه های سبز تیره باشد.

حالت_ظاهری:

  • باید نرم باشد؛ طوری که وقتی مشتی از آن را برداشته و بین دو انگشتمان فشار میدهیم، کلوخه نشود.

دما:

  • وقتی دستمان را داخل کیسه ای از سیمان میبریم باید کاملا خنک باشد.(حتی در تابستان)

چگالی:

  • باید به حدی چگال باشد که وقتی مشتی از آن را داخل حجمی از آب میریزیم، ابتدا برای دقایقی روی آب شناور باشد و سپس ته نشین شود.

چسبندگی:

  • باید مقداری از آن را روی سطح شیشه ای با آب مخلوط کرده و پس از گیرش اولیه (حالت خمیری) بمدت۲۴ ساعت آنرا داخل آب قرار دهیم. پس از خروج از آب نباید ترکی در آن دیده شود.