تولید کننده ملات خشک سیمانی و افزودنی بتن

نام پروژه
کاربری
نوع کفسازی
متراژ
آدرس
سال اجرا
ارم-بیشه-۱
ارم-بیشه-۲
بیشه ۳
بیشه 8
بیشه ۴
بیشه 6
بیشه 5