تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

شبکه های اجتماعی
شماره تماس
کیفیت سیمان

نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان در کارگاه ساختمانی

فهرست مطالب

رنگ سیمان

باید خاکستری با سایه های سبز تیره باشد.

حالت ظاهری

باید نرم باشد؛ طوری که وقتی مشتی از آن را برداشته و بین دو انگشتمان فشار میدهیم، کلوخه نشود.

دما

وقتی دستمان را داخل کیسه ای از سیمان میبریم باید کاملا خنک باشد.(حتی در تابستان)

چگالی

باید به حدی چگال باشد که وقتی مشتی از آن را داخل حجمی از آب میریزیم، ابتدا برای دقایقی روی آب شناور باشد و سپس ته نشین شود.

چسبندگی

  • باید مقداری از آن را روی سطح شیشه ای با آب مخلوط کرده و پس از گیرش اولیه (حالت خمیری) بمدت۲۴ ساعت آنرا داخل آب قرار دهیم. پس از خروج از آب نباید ترکی در آن دیده شود.